Tin Hoa Thịnh Đốn

THÀ LÀ THẮP MỘT NGỌN NẾN HƠN LÀ NGỒI ĐÓ MÀ NGUYỀN RỦA BÓNG TỐI

NGƯỜI TA KHÔNG DÁM ĐI VÌ SỢ GẪY CHÂN, NHƯNG NẾU KHÔNG ĐI THÌ

CHẲNG KHÁC CHI ĐÃ GẪY CHÂN RỒI VẬY

Liên Lạc

Friday, October 18, 2013 10:24 AM //

Liên lạc

Mọi thư từ, bài vở hoặc ý kiến, xin các bạn liên lạc với admin của TinHoaThinhDon ở hộp thư: THTD2013@gmail.com

Bài viết gửi cho TinHoaThinhDon, xin quý anh chị đánh dấu tiếng Việt vào phần nội dung của email, và đính kèm hình ảnh nếu có.

Chúng tôi sẽ kiểm duyệt nội dung trước khi đăng bài viết và hình ảnh, thể hiện tinh thần dân chủ cho mọi cá nhân

Chúng tôi sẽ không đăng những bài được copy từ các báo chí của đảng cộng sản Việt Nam.

Trân trọng.

Tags:

0 comments

Leave a comment