Tin Hoa Thịnh Đốn

THÀ LÀ THẮP MỘT NGỌN NẾN HƠN LÀ NGỒI ĐÓ MÀ NGUYỀN RỦA BÓNG TỐI

NGƯỜI TA KHÔNG DÁM ĐI VÌ SỢ GẪY CHÂN, NHƯNG NẾU KHÔNG ĐI THÌ CHẲNG KHÁC CHI ĐÃ GẪY CHÂN RỒI VẬY

NGƯỜI HỒNG KÔNG RẤT RÀNH VỀ CHÍNH TRỊ.

Monday, October 7, 2019 4:24 PM // , ,Tại sao khi gởi lời cám ơn những quốc gia đã ủng hộ mình khi nhắc đến Việt Nam người Hồng Kông lại sử dụng lá cờ vàng ba sọc mà không phải là lá cờ đỏ sao vàng ?

Có bạn bảo tại họ yêu mến chế độ VNCH trước 1975 hơn và ghét chế độ công sản tay sai Trung Quốc hiện nay.

Hiểu như vậy cũng chưa chính xác lắm. Câu trả lời là người Hồng Kông rất rành về chính trị nên họ hiểu đâu mới thật sự là lá quốc kỳ của dân tộc Việt Nam.

Cờ vàng ba sọc không phải là của VNCH mà VNCH chỉ lấy lá cờ này của chính phủ "Quốc gia Việt Nam" của thủ tướng Nguyễn Văn Xuân và quốc trưởng Bảo Đại.

Vì sao VNCH không thay bằng một lá cờ khác ?

Vì họ hiểu quốc gia chỉ có một lá cờ làm biểu trưng mà thôi. Một triều đại có thể thay đổi nhưng lá cờ biểu trưng cho đất nước đó không hề thay đổi. Chế độ này có thể cướp chính quyền của chế độ khác nhưng đất nước đó vẫn vậy nên mảnh vải biểu trưng không thể thay đổi.

Có người sẽ đặt câu hỏi là tại sao dưới các chế độ phong kiến lá cờ của các triều đại luôn thay đổi ? Thưa rằng vì đó là hoàng kỳ chứ không phải quốc kỳ. Hoàng kỳ thì mỗi triều vua có một biểu trưng khác nhau.

Quốc kỳ Việt Nam chỉ có từ thời chính phủ Trần Trọng Kim.

Có người sẽ thắc mắc là tại sao từ thời chính phủ Trần Trọng Kim đến chính phủ Nguyễn Văn Xuân quốc kỳ lại thay đổi nhiều mẫu khác nhau ?

Thưa rằng vì đó là "cách tân" , sửa đổi làm mới lại lá cờ chứ không hề thay nguyên chiếc.

Chính lá cờ vàng ba sọc mới đại diện cho dân tộc Việt Nam ba miền Bắc Trung Nam . Nó đã từng tung bay tại Liên Hiệp Quốc và miền Bắc Việt Nam vào năm 1950.

Do vậy những ai hiểu rằng lá cờ này của miền Nam là sai. Dù họ có là cộng sản hay không cộng sản thì trên thực tế lá cờ này mới là của họ.

Lá cờ của chế độ cộng sản hiện nay cũng giống như hoàng kỳ của các chế độ quân chủ trước đó . Khi triều đai này sụp đổ thì hoàng kỳ "cờ đỏ sao vàng" cũng sẽ biến mất như ba nước Nga, Đức và Bungari dùng lại quốc kỳ đã có trước đó hiện nay.

Người Hồng Kông không phải xem trọng VNCH hơn mà họ dùng đúng ký hiệu của một dân tộc .Là cờ này là của "Quốc gia Việt Nam" của chung ba miền Bắc Trung Nam.

0 comments

Leave a comment